ELAH zorg

ELAH is een christelijke zorgboerderij die hulp en begeleiding bied aan volwassenen met psychiatrische en sociale problemen. We doen dit vanuit ons Christelijk geloof. Op dit deel van de site vind je informatie over het wonen en de dagbesteding op de zorgboerderij.

Begeleiding van de dagelijkse zorg

De dagelijkse zorg valt onder de verantwoording van onze zorgcoördinator, bijgestaan door een team van begeleiders. De begeleiders beschikken over verschillende diploma’s gericht op de zorg zoals: SPH met uitstroom GGZ Agoog, SAW persoonlijke begeleiding specifieke doelgroepen, MWD met uitstroom GGZ- Agoog, Verpleegkundige Z en Verpleegkundige A, en Pedagoog. Daarnaast zijn de meesten van de begeleiders ervaringsdeskundige.

Presentiebenadering

We zijn er voor onze deelnemers het hele jaar door, vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week. Ieder die hier woont of dagbesteding volgt, hoort erbij. We benaderen de deelnemers niet als “cliënt” maar als gelijkwaardige. Voor de begeleiding betekent present zijn niet alleen aanwezig zijn, maar ook dat je stil staat bij het gevoel van de ander. De presentiebenadering is een methodiek die we toepassen bij ELAH. Betrokkenheid staat hierin centraal. Wat heeft de cliënt nodig? Waarom reageert hij zo? Wat is de achterliggende gedachte? Wat zijn de beweegredenen van een cliënt? Keuzes worden geëvalueerd en eventuele tips meegegeven.

Zorgplan en methodiek

Iedere deelnemer krijgt zorg op maat. Dat wil zeggen dat wij samen met de deelnemer een passend zorgplan opstellen en doelen omschrijven die de deelnemer zelf belangrijk vindt om te behalen. We maken in ons zorgplan gebruik van de Herstelmethodiek. Die gaat uit van iemands eigen krachten en talenten. Vanuit het zorgplan gaan we kijken wat de deelnemer nodig heeft om de doelen te behalen die beschreven zijn.

Samenwerking en keurmerken

ELAH heeft een samenwerkings overeenkomst met “Eleos” (Christelijke GGZ). Regelmatig komt er een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige van Eleos langs om gesprekken te voeren met een aantal deelnemers. Daarnaast staat Eleos klaar om advies te geven en de begeleiders van ELAH te ondersteunen in hun expertise waar dat nodig is. Wij zijn erg blij en dankbaar met deze samenwerking.

Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg. Deze organisatie ziet toe op de kwaliteit onze zorg. In oktober 2015 is aan alle voorwaarden voldaan. De verwachting is dat we in 2016 officieel het kwaliteitskeurmerk ontvangen.

ELAH heeft goede samenwerking met de WMO in Staphorst. De lijntjes zijn kort en ze willen, net als ELAH, de beste zorg voor de deelnemers.

Interesse in de zorg van ELAH?

Via onderstaande buttons kunt u een afspraak plannen
om eens langs te komen of om een zorgaanvraag te doen.
We zien u graag verschijnen!