Stichting Akkerlieden en Wijngaardeniers

Opgericht : 13 december 2004.

Doel van de stichting: Verspreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland in woord en daad vanuit de opdracht van Gods Woord in Jesaja 61:5, door middel van ondersteuning op financieel en humanitair gebied aan zendingswerkers en organisaties die zich hiervoor inzetten.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door middel van het inzamelen van geldmiddelen en goederen, het houden van (voorlichtings)bijeenkomsten, nieuwsbrieven, onderhouden van contacten en verspreiden van literatuur.

Ontstaan: Begin jaren ’80
Harry en Grietje Terpstra wilden doormiddel van hun toenmalige bediening “De Elah” (Jesaja 61), mensen helpen en een veilige thuis en opvang bieden. Maar ook daarbuiten wilden zij graag wat voor andere mensen betekenen en waren zij dan ook altijd bereid om mensen die bij hen om hulp kwamen vragen, een helpende hand te bieden. De hulp die zij boden was op geestelijk gebied maar ook in materiële zin en op financieel gebied. Vanuit die visie en gedachte is destijds de zendingsstichting ontstaan, die in 2004 de naam “Akkerlieden en Wijngaardeniers” kreeg.

Jaarlijks worden er gemiddeld meer dan 50 zendingsprojecten wereldwijd, financieel door de stichting ondersteund.
 
Ons hart en gebed gaat uit naar het volk van God, Israël. Daar worden door ons verschillende projecten ondersteund die hulp en steun bieden aan bijvoorbeeld de Holocaustoverlevenden die daar in armoede leven. Of de opvang verzorgen van families die vanuit alle delen van de wereld terugkeren naar Israël en daar een nieuw bestaan proberen op te bouwen. Maar ook projecten die opkomen voor de gehandicapten en jongeren.
  
 
Maar ook in andere delen van de wereld worden door ons projecten ondersteund bijvoorbeeld verschillende projecten die opkomen voor straatkinderen, weeskinderen en/of aidsweeskinderen in onder andere Brazilië, Zambia en Kenia.
 
Dichter bij huis verzorgt onze stichting zelf tweemaal per jaar een eigen transport van hulpgoederen naar Roemenië. Al vele jaren hebben wij als stichting een relatie met een evangelische christengemeente aldaar die hulp biedt aan bejaarden en arme mensen.
  
Bent u geïnteresseerd geraakt in ons werk, dan kunt u altijd eens vrijblijvend langskomen op een van de zendingsavonden die wij regelmatig organiseren in onze zaal ‘DE HOF’ hier in Punthorst. Wij geven op deze avonden zendingsbedieningen de gelegenheid om te delen over hun zeer boeiende en ook indrukwekkende werk op het zendingsveld. U kunt hiervoor regelmatig kijken op de agenda van onze website of uw e-mailadres aan ons doorgeven zodat wij u op de hoogte kunnen houden van deze avonden.

De stichting is door de belastingdienst goedgekeurd als ANBI instelling wat betekent dat giften en donaties die door u aan de stichting worden geschonken, voor de belastingdienst aftrekbaar zijn.

Giften en donaties door ons ontvangen, worden door de stichting volledig toegekend aan zendings- en hulporganisaties in binnen- en buitenland.

Ons Rabobank Nieuwleusen NL87 RABO 0345 5835 90   t.n.v. Stichting Akkerlieden en Wijngaardeniers
Kamer van Koophandel 05076633.