ELAH Zorg
 

Werkwijze

Presentiebenadering
We zijn er voor onze deelnemers het hele jaar door, vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week. Ieder die hier woont of dagbesteding volgt, hoort erbij. We benaderen de deelnemers niet als “cliënt” maar als gelijkwaardige. Voor de begeleiding betekent present zijn niet alleen aanwezig zijn, maar ook dat je stil staat bij het gevoel van de ander. De presentiebenadering is een methodiek die we toepassen bij ELAH. Betrokkenheid staat hierin centraal. Wat heeft de cliënt nodig? Waarom reageert hij zo? Wat is de achterliggende gedachte? Wat zijn de beweegredenen van een cliënt? Keuzes worden geëvalueerd en eventuele tips meegegeven.

Zorgplan en Methodiek
Iedere deelnemer krijgt zorg op maat. Dat wil zeggen dat wij samen met de deelnemer een passend zorgplan opstellen en doelen omschrijven die de deelnemer zelf belangrijk vindt om te behalen. We maken in ons zorgplan gebruik van de Herstelmethodiek. Die gaat uit van iemands eigen krachten en talenten. Vanuit het zorgplan gaan we kijken wat de deelnemer nodig heeft om de doelen te behalen die beschreven zijn.