ELAH Missie en visie

Missie

Bij Zorgboerderij Elah bieden we een veilige en ondersteunende omgeving voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Elah heeft een christelijke identiteit gebaseerd op Jesaja 61: “Hij heeft mij gestuurd om mensen die lijden en worden onderdrukt het goede nieuws te vertellen en mensen met gebroken harten te troosten.”   

Visie

Elah streeft ernaar om een thuis te zijn waar cliënten geborgenheid vinden, waar ze hoopvolle perspectieven ontdekken, en waar herstel en groei mogelijk zijn. Elah richt zich op de waardigheid van de cliënt; iedere cliënt is kostbaar, uniek en het waard om geholpen te worden. We staan naast de cliënt en bieden de zorg die nodig is. Wij ondersteunen cliënten in het dagelijks leven, met als uitgangspunt de cliënt te helpen een veilige en stabiele basis te creëren. Niet alleen streven we naar de groei van onze cliënten, maar ook naar de ontwikkeling en ondersteuning van ons team. We creëren een cultuur waarin medewerkers gedijen en excelleren in hun rol als ondersteuners en begeleiders. 

Onze kernwaarden

Geloof

Geloof speelt een belangrijke rol op Elah. De cliënten die bij ons komen wonen kiezen vaak bewust voor een christelijk huis en komen uit verschillende denominaties. Dat vinden wij prettig, want zo leren wij van elkaar over de Bijbel en het geloof in Jezus Christus. Iedereen is vrij om naar zijn eigen kerk of denominatie te gaan; dit stimuleren wij omdat contact met anderen erg belangrijk is. Cliënten die niet geloven, zijn uiteraard ook welkom, mits ze respect tonen voor onze overtuiging. Het is belangrijk om elkaars waarde te respecteren. 

Hoop

We omarmen de hoop als een kernaspect van ons werk. In lijn met Jeremia 29:11-14 geloven we dat er hoop is voor iedereen, en we bieden deze hoop aan door middel van ons geloof, gebed, en het delen van de boodschap van herstel en vernieuwing. 

Liefde

Wij zien de cliënt echt zoals  zij zijn; hun behoeften staan bij ons voorop. Wij staan naast de cliënt om te ondersteunen en zijn betrokken. We houden rekening met de gevoelens en gewoontes van de cliënt, zowel op praktisch als op sociaal-emotioneel gebied. Dit kan inhouden dat een knuffel, schouderklopje, aandacht of bemoedigende, liefdevolle woorden nodig zijn. Soms kan een klein gebaar van grote waarde zijn voor iemands leven. 

Huis

Bij Elah creëren we een warme en veilige omgeving, waar iedereen zich thuis kan voelen, gewaardeerd en begrepen. 

Herstel

Elah richt zich op het bevorderen van herstel, waarbij we ons bewust zijn van de unieke behoeften en mogelijkheden van elke cliënt. We bieden op maat gemaakte zorg en ondersteuning, met als doel de autonomie en de kwaliteit van leven van onze cliënten te verbeteren. 

Meesterschap

Al onze begeleiders zijn professioneel opgeleid en hebben ruime ervaring als persoonlijk begeleider. Ze zien de cliënt staan, stimuleren, activeren en motiveren hen. Ze zien wat er nodig is voor de juiste ondersteuning in het dagelijks leven. Zorgboerderij Elah is aangesloten bij de Coöperatie Boer en Zorg, wat staat voor kwaliteit en wordt gezamenlijk met ons bewaakt. Kwaliteit van zorg betekent dat we goed kunnen uitleggen wat we doen en waarom. We werken vanuit onze kernwaarden en leggen verantwoording af over ons handelen. Boer en Zorg kijkt met ons mee en bespreekt kwaliteitsvraagstukken die ons bezighouden. We werken ook samen met GGZ Eleos en GGZ Dimence. 

Interesse in de zorg van ELAH?

Via onderstaande buttons kunt u een afspraak plannen
om eens langs te komen of om een zorgaanvraag te doen.
We zien u graag verschijnen!