Christelijke zorgboerderij ELAH heeft een ANBI verklaring van de belastingdienst. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Een van de verplichtingen van een ANBI is om een aantal gegevens via de website te publiceren. Hier onder vind u deze gegevens.  

Jaarcijfers stichting ELAH

Staat van baten en lasten Stichting Elah 2019

Staat van baten en lasten Stichting Elah Actief 2018

Staat van baten en lasten Christelijke Zorgboerderij Elah 2018

Staat van baten en lasten Stichting Elah Actief 2017

Staat van Baten en Laten Christelijke Zorgboerderij Elah 2017

Staat van baten en lasten Stichting Elah Actief 2016

Staat van baten en lasten Stichting Christelijke Zorgboerderij Elah 2016

Staat van baten en lasten Stichting Akkerlieden en Wijngaardeniers 2015Voor informatie kunt u bellen met telefoonnummer: 0529 - 482 377