ELAH ANBI

Christelijke zorgboerderij ELAH heeft een ANBI verklaring van de belastingdienst. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Een van de verplichtingen van een ANBI is om een aantal gegevens via de website te publiceren. Hier onder vind u deze gegevens.

Jaarcijfers stichting ELAH

Voor informatie kunt u bellen met telefoonnummer: 0529 – 482 377
RSIN nummer Christelijke Zorgboerderij Elah: 85.91.416
Raad van Toezicht bestaat uit drie personen: mevr. G.Terpstra-Troost (voorzitter)
Dhr. H. Sikkema (algemeen lid)
Dhr. J. den Admirant (secretaris)
Bestuurssamenstelling:
Dagelijks bestuur bestaat uit twee personen:
Dhr. J.A, Koetsier (voorzitter en penningmeester)
Mevr. J. Koetsier-Mulder (secretaris)

Beloning is volgens het CAO voor Zorg en Welzijn evenals de overige medewerkers.

Interesse in de zorg van ELAH?

Via onderstaande buttons kunt u een afspraak plannen
om eens langs te komen of om een zorgaanvraag te doen.
We zien u graag verschijnen!