ELAH Zorg

Aanmelden zorgaanvraagUitsluitingscriteria zijn:

Cliënten die kampen met suïcidaal gedrag
Cliënten die kampen met acute verslavingsproblematiek
Cliënten die kampen met ernstige agressieproblematiek
Cliënten met zware psychiatrische problematiek, die opnamen in een ziekenhuis of kliniek verreist